Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Wetsvoorstel selectieve woningtoewijzing

30-03-2016
Ondanks bezwaren van GGZ Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie en het Landelijk Platform GGz, tekende zich op 23 maart in de Tweede Kamer een meerderheid af die maatregelen voor selectieve woningtoewijzing steunt.
Toewijzing woningen
Het wetsvoorstel ‘Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening’ biedt gemeenten mogelijkheden om mensen die in een bepaalde wijk een woning zoeken, te screenen. Dit zou overlast en criminaliteit in een wijk moeten beperken. Komende week wordt over het wetsvoorstel en de moties gestemd, waarna het naar de Eerste Kamer gaat.

Door deze maatregel kan het voor ggz-cliënten en mensen in de maatschappelijke opvang moeilijker worden om een woning te vinden.

Zorgvisie schreef over het onderwerp: zie deze link 
Voor een verslag van het debat door Federatie Opvang, klik hier