Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

02-03-2017
Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen kent een lange voorgeschiedenis. Vorig jaar mei hebben RIBW Alliantie, ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en andere organisaties een eerste reactie gegeven op het wetsvoorstel. In het bijzonder op het onderdeel dat gaat over herziening van de aansprakelijkheid in de bouw. De BoZ steunt de voorgestelde wijzigingen die voorzien in een verbetering van de positie van de opdrachtgever, juist in de verwachting dat dit ook bijdraagt aan een betere kwaliteit en lagere faalkosten in de bouw.
Kwaliteitsborging_bouw
Uitgangspunten amendement niet valide
Sinds 16 januari 2017 ligt er een voorstel, vervat in amendement 34 453, nr. 9, dat opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hier verder aangeduid met professioneel opdrachtgever), van deze wijziging in de aansprakelijkheidsverdeling wil uitsluiten.

RIBW Alliantie, ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, Aedes, Federatie Opvang, PO-raad en VO-raad zijn van mening dat in de toelichting op het amendement gehanteerde uitgangspunten en aannamen niet valide zijn. Zie de bijlagen voor meer informatie:
Update (8 maart 2017):
Het bovengenoemd amendement Ronnes (34 453, nr. 9), dat opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf van deze wijziging in de aansprakelijkheidsverdeling wil uitsluiten, is afgewezen. Dat is een belangrijk resultaat. De zorgorganisaties waren van mening dat de verbetering die wordt beoogd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen, teniet werd gedaan indien genoemd amendement werd  aangenomen.