Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

31-01-2017
Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen kent een lange voorgeschiedenis. Vorig jaar mei hebben ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en andere organisaties een eerste reactie gegeven op het wetsvoorstel. In het bijzonder op het onderdeel dat gaat over herziening van de aansprakelijkheid in de bouw.
Wetsvoorstel Kwaliteit Bouw
Betere kwaliteit
De BoZ steunt de voorgestelde wijzigingen die voorzien in een verbetering van de positie van de opdrachtgever, juist in de verwachting dat dit ook bijdraagt aan een betere kwaliteit en lagere faalkosten in de bouw. Sinds 16 januari 2017 ligt er een voorstel, vervat in amendement 34 453, nr. 9, dat opdrachtgevers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hier verder aangeduid met professioneel opdrachtgever), van deze wijziging in de aansprakelijkheidsverdeling wil uitsluiten.

Amendement doet wetsvoorstel teniet

RIBW Alliantie, ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN, Aedes, Federatie Opvang, PO-raad en VO-raad zijn van mening dat de verbetering die wordt beoogd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen, teniet wordt gedaan indien genoemd amendement wordt aangenomen. De in de toelichting op het amendement gehanteerde uitgangspunten en aannamen zijn naar onze mening niet valide. Hieronder lichten wij dat nader toe.Lees hier de reactie van de Brancheorganisaties Zorg op het voorgestelde amendement (pdf)