Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Wethouders: stop bezuiniging Participatiewet

07-04-2017
Aan de vooravond van de kabinetsformatie roepen wethouders uit 209 gemeenten de Tweede Kamer op om de bezuinigingen op de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) substantieel te verzachten.
Manifest_wethouders
Bezuiniging WSW is rem op Participatiewet
Deze oproep is verwoord in het  Manifest ‘Investeren in werk voor kwetsbare groepen’. Met dit manifest maken de wethouders duidelijk dat er extra geld nodig is om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan te bieden. De forse bezuiniging op de WSW staat een succesvolle uitvoering van de Participatiewet in de weg. Juist dit soort ‘beschermde werkvormen’ boden een belangrijk instrument om kwetsbare groepen een baan te bieden. Ook de invulling van de 125.000 nieuwe banen die werkgevers en overheid de komende jaren realiseren voor werkzoekenden vanuit de Participatiewet worden door bezuinigingen bedreigd.

Stevig signaal
De ernst van de situatie is dermate groot dat 234 wethouders, verspreid over het hele land - en uit alle politieke stromingen - als één blok oproepen om in de komende kabinetsperiode de structurele bezuiniging van 1,8 miljard op de werkgelegenheid voor kwetsbare groepen met ruim 400 miljoen per jaar te verzachten. Het idee van een manifest ontstond begin deze maand tijdens een door Cedris georganiseerde bijeenkomst van lokale bestuurders met, inmiddels demissionair, staatssecretaris Klijnsma.

Met het manifest geven de wethouders een stevig signaal af dat er op korte termijn maatregelen nodig zijn, om ook in de toekomst mensen met arbeidsbeperkingen bij gewone werkgevers aan het werk te helpen. Juist voor de meest kwetsbare groepen is het vinden van betaalde arbeid een heel belangrijke stap in het opbouwen van een stabiel en zelfstandig bestaan.