Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Wet op privacy: gezamenlijke aanpak leden RIBW Alliantie

29-07-2016
In het Sociaal Domein zijn veel organisaties zich aan het opmaken om beter te voldoen aan wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming. Dit in het kader van de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de komende nationale aanpassingen ervan. Een vraag hierbij is hoe vorm en inhoud te geven aan de functie Functionaris voor Gegevensbescherming (FG).
kluisslot
Samen oppakken
Dat geldt ook voor de leden van de RIBW Alliantie. Voor hen zijn privacy en gegevensbescherming belangrijk. Zij zien voordelen om een en ander samen op te pakken: dit heeft geleid tot een voorstel waarin een gezamenlijke aanpak is uitgewerkt. Dit voorstel is geschreven door Matias Kruyen, oprichter van adviesbureau Privacy Sociaal Domein. Hij verzorgt het projectmanagement van het traject privacy- en gegevensbescherming, waaraan 19 van onze leden deelnemen.

Time to compliance
In een uitgebreid artikel gaat Matias Kruyen in op dit inmiddels geaccordeerde voorstel en de overwegingen daarbij van de bestuurders. Hij concludeert dat compliant zijn met de wet- en regelgeving op het terrein van privacy en gegevensbescherming de komende twee jaar een extra inspanning gaat vergen in het Sociaal Domein. Time to compliance dus.

Tijdige inzet functionarissen
Dat geldt ook voor de leden van de RIBW Alliantie. Zij hebben zich gerealiseerd dat samenwerking hierbij motiverend en kostenefficiënt is. Stapsgewijs samen optrekken is daarom de boodschap van het artikel van Matias. Tijdige inzet van functionarissen voor gegevensbescherming en opleiding van sleutelfunctionarissen is daarbij belangrijk.

Klik hier voor het artikel van Matias Kruyen