Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Onze wensen voor staatssecretaris Blokhuis

20-04-2018
Als afsluiting van onze landelijke inspiratiedag op 19 april gingen de leden van de RIBW Alliantie in gesprek met Staatssecretaris Paul Blokhuis over de actuele beleidsontwikkelingen in de sector, zoals de Meerjarenagenda, de toegang tot de Wlz en het hoofdlijnenakkoord GGZ.
55e8192d-ed6b-447d-bf66-e8a64fcb6bd3
Wij overhandigden hem ons wensenlijstje, waarin wij o.a. pleiten voor een impuls voor betaalbare woningen, bredere en betere inzet van ervaringsdeskundigheid en ondersteuning van onze specialistische activiteiten in het sociaal domein.