Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

VWS wil bestuurlijk akkoord over opbouw ambulante zorg en ondersteuning

07-04-2017
In januari 2017 heeft minister Schippers met de Tweede Kamer gesproken over de mogelijkheid om een concrete meetbare doelstelling te leggen onder de opbouw van de ambulante ggz. In een brief aan de Tweede Kamer laat staatssecretaris Van Rijn nu weten dat een bestuurlijk akkoord hierover met zorgverzekeraars en gemeenten voor 2018 wordt voorbereid.
Bestuurlijk_Akkoord-Ambulante-Zorg
Opbouw ambulante zorg en ondersteuning
Naar aanleiding van het debat in de Kamer heeft minister Schippers bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de vraag neergelegd of zij kunnen aangeven wat hun doelstelling is met betrekking tot de opbouw van de ambulante zorg, waar ze nu staan en waar ze over een jaar zullen staan. Zorgverzekeraars hebben laten weten dat zij vooral willen kijken naar wat er lokaal en regionaal nodig is en op dat niveau samen met gemeenten de aanpak willen ontwikkelen en uitvoeren.

Nieuw bestuurlijk akkoord
Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn vinden dat de ambulante zorg en ondersteuning versterkt moet worden en dat de samenwerking tussen zorg en sociaal domein substantieel beter moet. Ze vinden dat gemeenten en verzekeraars goed in beeld moeten brengen (in concrete cijfers) welke capaciteit nodig is in een regio. Een algemeen geldend streefcijfer voor de opbouw van ambulante zorg lijkt hun niet werkbaar, omdat lokale situaties verschillen.

Regionale partijen moeten in gezamenlijkheid zelf tot keuzes komen over de in de regio best passende organisatie van zorg en ondersteuning. Afspraken hierover zullen hun beslag krijgen in een nieuw bestuurlijk akkoord voor 2018.