Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Vervolgbijeenkomst toegang Wlz voor de ggz

24-10-2019
Op 12 november organiseren de RIBW Alliantie en Federatie Opvang een
vervolgbijeenkomst over de toegang tot de Wlz voor de ggz. Leden van
GGZNL zijn ook uitgenodigd.

De bijeenkomst is van 12.00 – 17.00 in het Marcure Hotel Amersfoort (Nieuwe Poort 20) en wordt open gesteld voor leden van GGZ Nederland. We nodigen VWS uit om een toelichting te geven op de stand van zaken van het wetsvoorstel, het implementatieplan en het communicatieplan. Belangrijk onderwerp is tevens de behandeling in de Wlz: wat betekent dit?  Andere onderwerpen zijn: bekostigingsmodellen (door NZa), indicatiestelling (door CIZ) en contractering. In het programma leggen we de nadruk op de implementatie.

De bijeenkomst van 12 november is een vervolg op de bijeenkomst voor leden die de RIBW Alliantie en Federatie Opvang op 21 mei jl. organiseerden.

Bekijk het programma en de routebeschrijving naar het Mercure Hotel.


De bijeenkomst vindt plaats op:

Datum :  12 november 2019

Van       :  12:30 – 16.15 uur

Locatie:  Hotel Mercure, De Nieuwe Poort 20, 3812 PA  Amersfoort


U kunt zich uiterlijk vóór 1 november a.s. aanmelden via deze link.

Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot r.beers@opvang.nl of linda.vandenbrink@ribwalliantie.