Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Verhuizen met Wmo-beschikking Beschermd Wonen

10-11-2016
Staatssecretaris Van Rijn heeft in een brief aan de Tweede Kamer uitgelegd dat een burger met een schikking voor beschermd wonen die niet langer van een toegekende voorziening in een bepaalde gemeente gebruik wil maken, kan verhuizen naar een andere gemeente. De betreffende persoon moet dan wel in de nieuwe gemeente een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen aanvragen.
Verhuizen_met_wmo_beschikking

Verhuizen mag
Letterlijk zegt de staatssecretaris: “Waar het de opvang en het beschermd wonen betreft, kunnen ingezetenen van elke Nederlandse gemeente zich tot elk college wenden. Aldus is landelijke toegankelijkheid van de voorzieningen gewaarborgd en wordt voorkomen dat de behoefte aan beschermd wonen een belemmering vormt voor mensen om zich elders te vestigen. Er is geen landelijke wet- en regelgeving die verhuizingen onmogelijk maakt."

Klik hier voor de brief van Van Rijn (pdf)

De brief vervolgt: "Bij beschermd wonen kan het college, waartoe men zich heeft gewend, buiten de gemeentegrenzen een accommodatie regelen, zo kunnen bijv. vormen van beschermd wonen heel specifiek zijn, zodat daar landelijk slechts een beperkt aantal voorzieningen voor beschikbaar is. Gemeenten maken daarover onderling afspraken. Het college waartoe de ingezetene zich heeft gewend blijft verantwoordelijk."

Nieuwe aanvraag in nieuwe gemeente
Als men niet meer gebruik wenst te maken van de voorziening beschermd wonen die het college verstrekt, staat het vrij om te verhuizen, schrijft de staatssecretaris. "Men moet in dat geval wel opnieuw een voorziening aanvragen in de nieuwe gemeente. Gemeenten hebben eigen beleid om voorzieningen in te kopen en in te richten. Dit betekent dat de nieuwe gemeente opnieuw mag onderzoeken welk maatwerk nodig is.”

De VNG stelt een handreiking ‘landelijke toegang’ op (deze is in afrondende fase) en is voornemens om per 1 april 2017 een geschillencommissie in te richten indien gemeenten er onderling niet uitkomen. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen we dit communiceren via de nieuwsbrief