Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Uitzondering inkomenstoets voor opvang en ggz-cliënten

18-01-2016
Minister Blok (Binnenlandse Zaken) heeft toegezegd de inkomenstoets voor opvangsituaties (ook RIBW en GGZ) niet te eisen. Zie ook bijgevoegde reactie van de minister. Dat is goed nieuws: veel bureaucratie kan zo worden vermeden.
uitzondering inkomenstoets
Voor corporaties betekent dit dat men sneller bereid zal zijn woningen aan instellingen te verhuren en daarmee de doorstroom/uitstroom niet verder te belemmeren.

Voorzet voor instellingsverklaring
Vanuit FO/GGZ Nederland en RIBW Alliantie is een voorzet gestuurd aan het ministerie van BZK voor een eenvoudige instellingsverklaring waarin wordt aangegeven dat sprake is van opvang. Dit om de vaart in het proces te houden. In de wettekst staat omschreven wanneer sprake is van opvang, wat een breed begrip is. 

Erkenning door accountants

Het ministerie van BZK bekijkt en toetst nu de concept-verklaring en rondt deze verder af. Ook moet deze in het verantwoordingsprotocol worden opgenomen, zodat accountants deze verklaring ook erkennen. Het ministerie is hier momenteel mee bezig. Meer nieuws hierover zullen we zo spoedig mogelijk melden.