Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Tweede Kamer debatteert over toegang tot de Wlz voor ggz cliënten

23-03-2018

Op 28 maart staat het algemeen overleg gepland in de Tweede Kamer gepland over onder meer de toegang tot Wlz voor ggz cliënten. De RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland hebben de Kamerleden een brief gestuurd. In onze brief vragen we aandacht voor een paar kwesties die de toegang tot de Wlz voor de ggz al dan niet succesvol maken.

Tweede Kamer debatteert over toegang tot de Wlz voor ggz cliënten

Blijvend
De Wlz is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Hoewel het in de ggz gaat om een zeer kwetsbare groep burgers met gezondheidsproblemen op nagenoeg alle levensdomeinen, is niet altijd op voorhand te zeggen hoe het klinisch, persoonlijk en/of maatschappelijk herstel van iemand er in de loop der jaren uitziet. Hoe kwetsbaar ook, ggz-professionals willen hun cliënten het uiteindelijke herstelperspectief niet ontnemen en zullen altijd samen met hen kijken wat er – gegeven de ernst van het klachtenpatroon en de mate van regie op diverse levensdomeinen – in de toekomst nog mogelijk is. Deze professionele opvatting en attitude is, ondersteund door wetenschappelijk onderzoek en good practices, breed gedragen in de ggz. Op  het moment van indicatiestelling is dus niet vast te stellen hoe het ziektebeloop, of liever gezegd het herstelproces van de cliënt in de jaren erna verloopt, en ook niet in te schatten of de cliënt op enig moment zonder permanent toezicht of 24-uurszorg nabij zou kunnen. Wij stellen daarom voor om pragmatisch met het begrip ‘blijvend’ om te gaan.

Herindicaties van duizenden ggz-cliënten bij toegang Wlz in 2021
De staatssecretaris van VWS geeft in zijn voortgangsrapportage Wlz van 22 maart jl. aan dat de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten pas in 2021 geregeld is. Dat betekent dat alle cliënten in beschermende woonvormen, die op dit moment gebruik maken van het vijfjarig overgangsrecht AWBZ-Wmo, per 1 januari 2020 geherindiceerd zouden moeten zijn, terwijl de meeste van deze cliënten in 2021 toegang krijgen tot de Wlz. Wij pleiten voor een verlenging van het vijfjarig overgangsrecht AWBZ-Wmo, totdat de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten daadwerkelijk geregeld is.

Integraal aanbieden van behandeling
Onze visie op het integraal aanbieden van de functie behandeling in de Wlz door een instelling voor beschermd wonen, wijkt af van het advies dat het Zorginstituut uitbracht over dit onderwerp. Wij vinden dat de cliënten ook binnen het kader van de Wlz moeten kunnen kiezen voor de (vertrouwde) hulpverleners van hun voorkeur. Denk dan bijvoorbeeld aan de eigen huisarts en tandarts. Zie ook een eerder nieuwsbericht
van de RIBW Alliantie hierover. Wij pleiten voor een zo normaal mogelijk leven, ook in de Wlz.