Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Studiedag BW 15 april: lees de verslagen

22-04-2014
Op 15 april vond in Apeldoorn de Studiedag Beschermd Wonen plaats. Deze dag
werd georganiseerd door de RIBW Alliantie, Vereniging Nederlandse Gemeenten,
Federatie Opvang en GGZ Nederland. De dag was speciaal voor (centrum)gemeenten,
zorgaanbieders, cliënten en andere betrokken partijen.

In 2015 wil de regering naast de begeleiding ook het beschermd wonen in de ggz overhevelen naar de Wmo. De 43 centrumgemeenten worden verantwoordelijk voor deze belangrijke nieuwe taak. Een grote operatie met veel verschillende aspecten, zo bleek uit het uitgebreide aanbod van workshops en discussiesessies.

De onderlinge kennismaking van gemeenten en instellingen met betrekking tot beschermd wonen, inclusief dagbesteding, in de Wmo stond centraal. Van de plenaire lezingen en de workshops zijn webverslagen gemaakt. Deze zijn hieronder te downloaden, samen met de bijbehorende presentatie.

Plenaire lezing Elly van Kooten, directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie VWS

Plenaire lezing: twee ervaringsdeskundigen aan het woord

Workshop 1 verslag: Wie is de klant?

Workshop 3 verslag: De gemeente als inkoper van beschermd wonen

Workshop 4 verslag: Toegang tot beschermd wonen in de Wmo

Workshop 5 verslag: Samenwerking gemeentes en zorgverzekeraars

Workshop 6 verslag: Scheiden van wonen en zorg en ambulantisering

Workshop 7 verslag: Beschermd wonen: twee dimensies van verantwoording

Workshop 8 verslag: Kwaliteit van en toezicht op BW's

Workshop 10 verslag: Herstel- en klantgericht werken

Workshop 11 verslag: Werk, participatie en zelfredzaamheid

Workshop 12 verslag: BW-beleid van Amsterdam en Rotterdam

Workshop 13 verslag: Sociale wijkteams