Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Start programma ‘Compliance in het sociaal domein: privacy en gegevensbescherming’

07-07-2016
Op 6 juli 2016 werd het startschot wordt gegeven voor de uitvoering van de 1e fase van het programma ‘Compliance in het sociaal domein: privacy en gegevensbescherming’.
startschot compliance in SD
Foto: Artie van Tuijn, voorzitter van RIBW Alliantie (links) , Matias Kruyen van Privacy Sociaal Domein (midden) en André J. Biesheuvel, partner van Duthler Associates (rechts) tekenen de overeenkomst. Op de foto staat ook Anne-Wil Duthler, advocaat bij First Lawyers en senator.

Met de inwerkingtreding van de Wet meldplicht datalekken op 1 januari 2016 en de Europese algemene verordening gegevensbescherming op 24 mei 2016 is de noodzaak om compliant te zijn met privacyregelgeving groter dan ooit. In het sociaal domein worden door RIBW’s veel gevoelige persoonsgegevens van cliënten verzameld, geregistreerd en uitgewisseld met ketenpartners. 

RIBW’s willen daarbij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daartoe moeten zij kunnen aantonen dat zij compliant zijn met de toepasselijke privacyregelgeving. RIBW Alliantie coördineert het programma dat hiertoe is ingericht.

Twee fasen
In de Algemene Ledenvergadering van 14 april jl. is besloten tot een gefaseerde uitvoering van het programma. Fase 1 bestaat een tweedaagse workshop voor sleutelfunctionarissen en een quick scan. Op basis van de resultaten van de quick scan wordt een individueel verbeterplan opgesteld.

De workshops starten op maandag en dinsdag, woensdag wordt het documentonderzoek uitgevoerd, donderdag zijn de interviews en vrijdag vindt het afsluitend bestuurlijk gesprek plaats. In fase 2 wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld waarin ruimte is voor verschil in tempo en ambitieniveau. In totaal nemen 19 leden van de RIBW Alliantie deel. Komende maandag 11 juli 2016 start de eerste workshop voor Riwis Zorg & Welzijn.