Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Startbijeenkomst Netwerk Sociale Inclusie en Participatie bruiste van energie

19-11-2018

Zo’n 100 deelnemers uit allerlei hoeken (ervaringsdeskundigen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Beschermd Wonen en GGZ) hebben op vrijdag 9 november een start gemaakt met de werkagenda voor het nieuwe landelijke netwerk sociale inclusie en participatie. Geïnspireerd door het verhaal van Eelke Blokker (Instituut van Publieke Waarden) kwam het gesprek al snel op gang.

Startbijeenkomst 9 november 2018

Hoewel Federatie Opvang en de RIBW Alliantie nog bezig zijn met de verdere uitwerking van de dag, kan al wel gesteld worden dat de volgende speerpunten op veel draagvlak kunnen rekenen: ‘wij zijn mensen’(inzet op destigmatisering), Housing first én money first (wonen en bestaanszekerheid, scharrelruimte in financiering); verhalen verzamelen en data verzamelen voor belangenbehartiging; ontschotten van financiering en hulp. Het mooie van de dag was ook dat het netwerk al ging werken: nieuwe dwarsverbanden en nieuwe contacten leiden tot vervolgafspraken om thema’s samen op te pakken en uit te werken. 1+1=3. Dat geeft moed voor het vervolg! Medio december starten wij een nieuwe website en nieuwsbrief voor het netwerk en wordt uitgebreider verslag gedaan van de bijeenkomst. En voor wie er 9 november niet bij was: het was een start. De uitbouw volgt de komende jaren, er komt zeker gelegenheid voor aansluiting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marieke.ruinaard@ribwalliantie.nl