Scratch Innovatiekracht

TERUG NAAR OVERZICHT

Innovatiemagazine Scratch 2.0 en nieuw Aanjaagteam Innovatie

02-02-2017
Het Aanjaagteam Innovatie van de RIBW Alliantie heeft het afgelopen jaar gewerkt aan het vergroten van uitwisseling op het gebied van Innovatie binnen de Alliantie. Met als resultaat het magazine Scratch, werkbezoeken door het hele land en een Smartlab.
Scratch 2 0
In Scratch 2.0 vinden jullie een terugblik hierop. Met impressies uit de werkbezoeken, de uitkomsten van het Smartlab en uiteraard een woord van dank aan eenieder die hieraan heeft meegewerkt.

Nieuw Aanjaagteam Innovatie
Tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 19 januari 2017 heeft het Aanjaagteam het stokje overgedragen aan Debbie Brugman, Martijn Mesker en Katrijn Prins. Zij vormen het komende jaar het Aanjaagteam Innovatie. In Scratch 2.0 stellen zij zich voor.

Download hier Scratch 2 0 (pdf)