Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Resultaten Algemeen Overleg Decentralisaties

03-03-2017
Op 1 februari 2017 vond op het ministerie van VWS het Algemeen Overleg over de decentralisaties plaats. De RIBW Alliantie schreef samen met zes andere branches (VGN, GGZ Nederland, Actiz, BTN, Federatie Opvang, Jeugdzorg Nederland) een brief over de noodzakelijk standaardisering van informatiestromen om administratieve lasten te verlagen. Deze actie heeft effect gehad: de staatssecretaris heeft toegezegd om bij wet vast te leggen dat de ISD-standaarden (Informatievoorziening Sociaal Domein) gebruikt moeten worden door alle gemeenten. Het wetsvoorstel hiertoe zal hij op korte termijn in consultatie geven.
Algemeen_Overleg_Decentralisaties
Van Rijn: brief in maart
De staatssecretaris heeft aangegeven dat de aangekondigde Algemene Maatregel van Bestuur voor reële verhoudingen tussen prijs en kwaliteit voor Wmo-voorzieningen er deze maand komt en medio 2017 van kracht zal worden. Op vragen van GroenLinks Linda Voortman heeft de staatssecretaris toegezegd een stand van zaken-brief in maart aan de Tweede Kamer te zullen sturen over de beschikbaarheid van onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo. Met name voor cliënten in ggz en opvang ontbreekt deze vorm van wettelijk gegarandeerde ondersteuning van cliënten in veel gemeenten.

Overleg met SZW
Naar aanleiding van vragen van D66 Vera Bergkamp heeft de staatssecretaris toegezegd om met staatssecretaris Klijnsma (SZW) te spreken over de informatie die gemeenten op korte termijn moeten krijgen over de schuldhulpmogelijkheden (waaronder een moratorium) die er zijn voor (dakloze) jongeren. De brief van SZW hierover wordt binnenkort verwacht.

Kwetsbare jongeren: 'Alle hens aan dek'
Meerdere vragen over de aansluiting Jeugdwet-Wmo voor 18-18+ jongeren leidden bij de staatssecretaris tot de uitspraak dat ‘alle hens aan dek is’ om de problemen voor deze groep op te lossen. De acties op dit gebied vindt u in zijn brief aan de Tweede Kamer: download hier deze brief (pdf)