Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Reminder: doe mee aan 'Nieuwe wegen GGZ en opvang'

17-03-2016
Het nieuwe aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen GGZ en opvang’ biedt een dertigtal samenwerkingsverbanden en/of netwerken in de GGZ en opvang de kans om met elkaar te werken aan actuele thema’s en om leerervaring en resultaten in de etalage te zetten.
nieuwewegenenopvang
Dit innovatieprogramma is bedoeld voor organisaties die lid zijn van GGZ Nederland, RIBW Alliantie en Federatie Opvang, samen met hun partners met een domeinoverstijgend lokaal of regionaal samenwerkingsinitiatief. Aanmelden kan tot 1 april!

Welke thema’s?
1.         Zelfhulp, herstel, participatie en inclusie
2.         Wonen, opvang en bescherming
3.         Informele zorg en sociale netwerken

Hoe werkt het?
Samenwerkingsverbanden op één van bovenstaande thema’s (die ruim geïnterpreteerd kunnen worden) kunnen zich aanmelden. In een gesprek verkennen wij samen met u de mogelijkheden. Denk hierbij aan hulp bij het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelplan, inspiratiesessies voor deelnemers, beschrijving van uw innovatieve praktijken, masterclasses met experts, etc. Deze ondersteuning wordt vanuit een drietal kennisinstituten geboden.

Welk samenwerkingsverband?
Samenwerkingsverbanden kunnen allerlei samenstellingen hebben. Zoals:
-zorginstellingen met bedrijven of gemeente-afdelingen
-cliëntgestuurde initiatieven met familie-organisaties en welzijnsorganisaties
-samenwerking met scholen, bedrijven, sportverenigingen, schuldhulporganisaties, corporaties, andere zorgsectoren

Kortom, alles is denkbaar. Belangrijk criterium is dat (vertegenwoordigers van) cliënten en familie meedoen.

RIBW's doe mee!
Het programma 'Nieuwe wegen GGZ en opvang' loopt van 2016 tot 2018. Per 25 januari 2016 start het aanmelden voor de 3 themagroepen (zie hierboven) met gemiddeld 10 samenwerkingsverbanden of netwerken.

Tot nu toe hebben zich meer dan 30 organisaties in de ggz gemeld met interesse. Naar verhouding zijn de RIBW’s nog ondervertegenwoordigd. Aanmelden kan tot 1 april!

Concrete doelen
Organisaties die willen deelnemen werken onder meer aan:- meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of oggz-problematiek- ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt  - het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein- het verbeteren van de samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus- nieuwe manieren van werken en organiseren in de GGZ en opvang.

Zelf inbrengen
Deelnemers zorgen voor een ontwikkelteam en projectleider en hebben een plan voor het uitvoeren van een verandering.

Wat deelnemers krijgen
- Betere uitkomsten van zorg voor cliënten met een meer toekomstbestendige wijze van organiseren
- Inzicht in wat werkt en wat niet werkt door monitoring van de effecten
- Inspiratie door co-creatie en kennis te maken met creatieve werkvormen
- Delen van kennis en ervaringen in een actief netwerk van veranderaars in bijeenkomsten en masterclasses
- Themagroepen ondersteund door deskundige themacoördinatoren
- Een landelijk podium voor mooie voorbeelden uit de eigen praktijk

Meedoen?
Jullie kunnen je samenwerkingsverband aanmelden tot 1 april. Hebben jullie belangstelling voor dit programma, stuur een e-mail naar: info@nieuwewegenggzenopvang.nl of bel naar tel: (06) 22810036
Het programmateam verkent dan graag samen met jullie of jullie initiatief in dit programma kan passen.