Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Regionale bijeenkomsten over de Wet langdurige zorg voor cliëntenraden

10-09-2019
In juli heeft de Centrale Cliëntenraad van Leviaan – ondersteund door diverse andere cliëntenraden – een brief gestuurd naar minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis met aanbevelingen over de toegang tot de Wlz.

De cliëntenraden willen een garantie dat hun instellingen ook gecontracteerd worden om de Wlz uit te voeren. Anders dreigen gedwongen verhuizing en wisseling van begeleiders voor veel cliënten. Daarnaast willen de cliëntenraden garanties voor vrije keuze van behandelaar. Organisaties die straks vanuit de Wlz beschermd wonen bieden worden ook verantwoordelijk voor de psychiatrische behandeling. Het is belangrijk dat cliënten die behandelaar vrij kunnen kiezen en dat ze hun huidige behandelaar ook kunnen houden. Ten slotte willen de cliëntenraden betere voorlichting en meer inspraak bij alle voorbereidingen op de toegang tot de Wlz.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gereageerd op de brief. Hij gaat onder meer in op het voorstel om regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden te organiseren, in samenwerking met MIND en RIBW Alliantie/Federatie Opvang. Het programma voor de bijeenkomsten staat hier. Centraal staan de vragen: Wat houdt de Wlz in? Wat gaat er veranderen voor cliënten? Welke invloed hebben cliënten zelf?

Deelname is gratis. Data van de bijeenkomsten:

  • Regio Noord-Oost 23 september 2019 - 13.00-16.30 uur
  • Regio West 7 oktober - 13.00-16.30 uur
  • Regio Midden 14 oktober – 13.00-16.30 uur
  • Regio Zuid 16 oktober 9.30 – 12.30 uur