Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Regiobijeenkomsten Toekomst beschermd wonen en opvang

08-02-2016
In alle regio's worden in februari en maart bijeenkomsten gehouden over de toekomst van beschermd wonen en opvang. Ga in gesprek met Erik Dannenberg over sociale inclusie: hoe zorgen we ervoor dat iedereen die te maken heeft met psychische kwetsbaarheid 
in de samenleving kan wonen en meedoen?
publiekbijeenkomst
Data, locatie en tijden:
17 feb van 14.30 -17.00 in Zaandam (Zaantheater, Nicolaasstraat 3)
29 feb van 13.30 - 16.30 in Eindhoven (Buurtcentrum de Rondweg, Camphuysenstraat 1)
4 maart van 10.00-13.00 in Assen (De Nieuwe Kolk, Weiersstraat 1)
7 maart van 13.30-16.30 in Gouda (Schouwburg, Boelekade 67)
8 maart van 10.00-13.00 in Zeeland (Ontmoetingscentrum Dauwendaele, Vrijlandstraat 65, Middelburg)

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor cliënten- en familieraden uit ggz en maatschappelijke opvang, WMO-raden, cliënten- en familieorganisaties.
 
Aanleiding
Eind november 2015 presenteerde de Commissie Dannenberg in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het rapport ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis, over de toekomst van het beschermd wonen’. De kernvraag van dit rapport is: “Hoe creëren we een plek voor mensen met ernstige psychische aandoeningen in de samenleving?” 

Vrijwel alle centrumgemeenten maken nu plannen over de toekomst van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze moeten voor 1 mei gereed zijn, zodat erna de uitvoering kan starten.

Praat mee over de toekomst
Om je zo goed mogelijk te informeren over de toekomstvisie van de commissie Dannenberg, komt Erik Dannenberg zelf naar de regio om met betrokkenen in gesprek te gaan. Praat daarom mee over de toekomst van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang, de kansen en mogelijkheden en de benodigde randvoorwaarden!
 
Aanmelden en meer informatie
Informatie over het programma staat in de flyer: klik hier (pdf).

Hier vind je ook meer informatie over het rapport. Ken je mensen voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Geef de uitnodiging door! 
 
Contact
Voor inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kun je terecht bij Marry Mos: m.mos@platformggz.nl
Praktische vragen kun je stellen aan Els Ritzema: e.ritzema@platformggz.nl