Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Quickscan Wonen - Een thuis voor iedereen

04-05-2016
Al tientallen jaren is duidelijk dat de uitstroom uit de opvanginstellingen, beschermd en begeleid wonen en GGZ instellingen, wordt geblokkeerd door het kwantitatief gebrek aan woningen. Hiervoor werd al vele malen aandacht gevraagd, landelijk en lokaal. 
QuickScanWonen

Meer inzicht in knelpunten aan de onderkant van de woningmarkt is noodzakelijk, is de overtuiging van RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland. Niet alleen kwantitatieve gegevens – gebrek aan woningen- , maar zeker ook kwalitatieve factoren moeten hierbij worden beoordeeld. Als er wel een woning beschikbaar is, waarom stroomt een cliënt dan toch nog niet uit naar deze woning? 

Ernstige situatie
Twee opeenvolgende Quick Scans onder leden van de RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ-instellingen tonen aan dat de situatie zeer ernstig is. De uitwerking van deze Quick Scans (samengevat 'de QuickScan'), staan in de rapportage 'Een thuis voor iedereen', uitkomsten QuickScan Wonen (zie onder).
 
Het geconstateerde tekort van ruim 10.000 1-2 kamerwoningen en ruim 1.000 eengezinswoningen landelijk, is schrijnend. Met de toenemende ambulantisering zal dit knelpunt alleen maar groter worden. RIBW Alliantie,  Federatie Opvang en GGZ Nederland achten het dan ook noodzakelijk, blijvend aandacht te vragen voor het grote probleem aan de onderkant van de woningmarkt en de toenemende druk tussen kwetsbare mensen.

Download hier de rapportage over Quickscan Wonen (pdf).