Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Publicatie project Droom en Daad

11-07-2019
‘Droom en Daad’ is een project van Werkplaats COMO en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (MIND). De opbrengst van deze inventarisatie wordt gebruikt in de Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA BW MO). In de MJA BW MO werken diverse landelijke organisaties een aantal jaren samen om te komen tot sociale inclusie voor mensen die gebruik maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Het resultaat van het project is een publicatie met daarin:

  •  Wensen voor versterking van regionale cliënten- en naastenorganisaties
  •  Elf goede voorbeelden van beleidsparticipatie en belangenbehartiging

Het is ook de basis voor een plan van aanpak versterking belangenbehartiging en beleidsparticipatie gedurende de verdere looptijd van de Meerjarenagenda BW en MO (2019 – 2021).

Mensen uit de praktijk
De inventarisaties zijn tot stand gekomen met medewerking van veel mensen uit de praktijk. We zijn op werkbezoek bij een aantal regionale organisaties geweest, hebben twee expertmeetings gehouden en hebben mensen uit de praktijk en van de gemeente geïnterviewd.

Voor wie?
Deze publicatie is geschreven voor mensen en organisaties die zich bezighouden met beleidsparticipatie, belangenbehartiging en medezeggenschap in de context van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Download hier: DEF Droom en Daad WP COMO en MIND 020719