Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Presentaties voorlichtingsbijeenkomsten Wlz

28-10-2019

De afgelopen maand heeft MIND in samenwerking met de centrale cliëntenraad van Leviaan en RIBW-Alliantie vier voorlichtingsbijeenkomsten over ggz in de Wlz georganiseerd.

ggz wlz

Al eerder deden we verslag van deze bijeenkomsten.

De presentaties van deze bijeenkomsten zijn hier te vinden:

  1. Inleidende presentatie
  2. Presentatie VWS
  3. Presentatie Zorgverzekeraars Nederland
  4. Presentatie CIZ

De opbrengst van de vier bijeenkomsten zal verder worden vastgelegd in twee documenten die u medio november ontvangt:

  • Wensen vanuit cliëntperspectief bij ggz in de Wlz
  • Handreiking voor cliëntenraden bij ggz in de Wlz