Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Overschot in Wmo, Jeugdwet en Participatiewet

08-11-2016
Gemeenten hebben op Wmo en Jeugdwet een overschot van 1,2 miljard euro in 2015. Op de Participatiewet is een tekort van 400 miljoen euro. Per saldo is 800 miljoen euro over gebleven. De cijfers per gemeente zijn niet bekend gemaakt. De VNG heeft daarom een nadere analyse gevraagd.
zorgverkoop
De VNG heeft in haar reactie aangegeven dat, gezien de budgetkorting in 2016 en de korting van ruim 400 miljoen euro in 2017, het verstandig is dat gemeenten reserveren. Gemeenten willen niet elk jaar hun beleid ingrijpend hoeven aan te passen, waardoor inwoners niet meer weten waar zij aan toe zijn, zo zegt de VNG. Uiteraard geeft de uitkomst over 2015 wel de mogelijkheid aan zorgaanbieders om te onderhandelen over bijstelling van tarieven en volume.

Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars
De samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars komt onvoldoende op gang waardoor kwetsbare burgers tussen wal en schip vallen . De RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland hebben bij de VNG en Zorgverzekeraars Nederland een aantal knelpunten onder de aandacht gebracht: zie onze brief.

Hierin vragen wij specifiek te kijken naar de gevolgen van het uitblijven van duidelijk over de toegang tot de Wlz voor de ggz, waaronder naar de groep clienten met een zzp ggz B die per 1-1-2015 een Wlz indicatie hebben gekregen voor drie jaar (overgangsrecht). 

Instroom nog niet begroot
Deze groep zal in 2017 een herindicatie krijgen die zal leiden tot ofwel verlenging (maar de toegang tot de Wlz is nog niet geregeld) ofwel beëindiging van de Wlz indicatie. Die laatste groep zal dan waarschijnlijk een beroep gaan doen op Wmo-voorzieningen en behoefte hebben aan ambulante behandeling en/of wonen met ondersteuning. We constateren echter dat er in de begroting van 2017 nog geen rekening is gehouden met de instroom van deze groep cliënten (instroom is pas vanaf 2018 begroot).