Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Oplossingen vinden op basis van ervaringen

19-07-2017

In de Volkskrant van dinsdag staat het verhaal van Ronald. De afgelopen 10 jaar heeft hij in verschillende psychische instellingen gezeten. Nu is hij zover dat hij volgens zijn behandelaars zelfstandiger kan gaan wonen. Mooi voor Ronald, want wonen, leven en werken in een zo gewoon mogelijke omgeving is volgens ons het beste voor mensen zoals Ronald.

shutterstock_460293832

Alleen, zo schrijft de krant, het lukt niet om voor Ronald een geschikte plek te vinden: voor beschermd wonen in zijn buurt is er een wachtlijst en ook aan een huurwoning kan hij niet komen, omdat de gemeente daar niet voldoende van heeft ten opzichte van de vraag.

Wij kennen dit soort verhalen. En die zijn schrijnend. De cliënt wordt voor zijn gevoel van het kastje naar de muur gestuurd en is de dupe van systeemdiscussies en allerlei schotten die er zijn opgetrokken tussen verschillende wetten en organisaties.

Er gebeurt al veel om die situatie te verbeteren. Eind vorig jaar bijvoorbeeld hebben Aedes, VNG, Leger des Heils, GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie een Actieprogramma 'Weer thuis!' opgesteld. Met deze samenwerking willen we bereiken dat de randvoorwaarden goed zijn om cliënten niet onnodig lang op een plek te laten zitten die niet meer het beste voor hen is.

Belangrijk om belemmeringen weg te nemen en eventuele wetten aan te passen en dat is een goed begin. Maar het is ook nodig om -meer dan nu - andersom te gaan denken. Niet vanuit structuren en schotten, maar vanuit de cliënt. Wat heeft die nodig en hoe regelen we dat?

We staan hier voor een grote opgave en alleen door nauw samen te werken, kunnen we die opgave het hoofd bieden. Samenwerken met alle partijen: gemeenten, woningcorporaties, instellingen die gespecialiseerde begeleiding bieden - zoals de RIBW’s, opvangorganisaties, ervaringsdeskundigen, eerstelijns zorgverleners, naastbetrokkenen en mensen die in een wijk wonen. Maar ook landelijk. Als het gaat om huisvesting het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als het gaat om de juiste randvoorwaarden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De leden van de RIBW Alliantie hebben op lokaal en regionaal niveau al veel ervaring met het in de maatschappij begeleiden van mensen zoals Ronald. Bij voorkeur in een eigen woning in de wijk, maar als dat nog een stap te ver is in een beschermde woonvorm.

Het is essentieel dat we ervaringen delen. Net zoals het verhaal van Ronald. De RIBW Alliantie wil dat de ervaring vanuit de praktijk leidend zijn. We zijn die beweging nu in gang aan het zetten. De komende tijd willen we vaker mensen met ervaringsverhalen aan het woord laten. Hoe meer mensen er mee doen, hoe eerder de kennis van mensen die het echt kunnen weten ingezet kan worden om werkende oplossingen te verzinnen.

Artie van Tuijn, voorzitter RIBW Alliantie