Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Onderzoek naar incidenten binnen BW en MO

15-03-2016
De RIBW Alliantie en Federatie Opvang krijgen van hun leden signalen dat het aantal incidenten met cliënten toeneemt en dat de incidenten heftiger zijn dan in het verleden. Om deze indruk te objectiveren hebben de RIBW Alliantie en Federatie Opvang Q-Consult gevraagd hier onderzoek naar te doen.
Q Consult onderzoek
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat het aantal gemelde incidenten landelijk met 23% is gestegen. De grootste stijging vindt plaats binnen de maatschappelijke opvang en de ambulante ondersteuning, waar het aantal gemelde incidenten verdubbelde. De beleving van medewerkers sluit hier bij aan: 60% beleeft een (sterke) verhoging van het aantal incidenten.

Genoemde redenen zijn een zwaardere doelgroep en een toename van verslavingsproblematiek. Landelijk is er een lichte stijging van de ernst van incidenten. Uit de incidentenregistratie blijkt dat er relatief minder incidenten zijn die in risicoscore categorie ‘zeer laag’ vallen, en meer incidenten in de categorieën ‘laag’ en ‘zeer hoog’.

Tevens heeft 56% van de medewerkers de beleving dat de ernst van incidenten is verhoogd of sterk verhoogd. Deze factsheet laat de eerste resultaten van dit onderzoek zien. De volledige rapportage wordt begin april verwacht.