Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

NZa publiceert advies over prestatiebekostiging FZ

15-03-2017
Prestatiebekostiging, waarbij aanbieders betaald worden voor de zorg die zij daadwerkelijk hebben geleverd, is ook in de forensische zorg een passende vorm van bekostiging. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
Advies_NZA
Verschil in bekostiging
Voor de zelfstandige instellingen die tbs-zorg en de overige forensische zorg leveren is prestatiebekostiging passend. Een voordeel van deze systematiek is dat zorgaanbieders 'dezelfde taal spreken' als een veroordeelde binnen de forensische zorg doorstroomt of uitstroomt naar een 'gewone' ggz-instelling. 

Dat ligt anders bij de rijksinstellingen die forensische zorg leveren. Zij factureren wel op basis van dbbc's, maar worden niet uitsluitend bekostigd op basis van de geleverde zorgprestaties. Het is aan de staatssecretaris om te beslissen in hoeverre hij ook hier volledige prestatiebekostiging wil doorvoeren.

Reactie RIBW Alliantie

RIBW Alliantie heeft in een eerder stadium samen met GGZ Nederland en de Federatie Opvang gereageerd op het advies van de NZa. Hierin hebben we aandacht gevraagd voor de financiële risico's die zorgaanbieders lopen door de prestatiebekostiging.

Download hier het NZa-advies (pdf)