Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Nog geen helderheid over toegang Wlz voor ggz

27-02-2017
Nog altijd is onduidelijk hoe de toegang voor mensen met een psychische kwetsbaarheid tot de Wet langdurige zorg geregeld moet worden. Een gezamenlijke brief van RIBW Alliantie, GGZ Nederland, ActiZ, Ypsilon en Federatie Opvang vormde de opmaat voor een motie van D66 en CDA.
toegang wlz
VVD en PvdA tegen
De motie vroeg om helderheid vóór 1 juni hierover. Hoewel nagenoeg de voltallige oppositie vóór was, stemden VVD en PvdA tegen de motie. Wel werd tijdens het debat over de decentralisatie Wmo een motie van D66, die vroeg om meer aandacht voor kinderen in de maatschappelijke of vrouwenopvang, overgenomen door het Kabinet. 

De moties en stemmingsuitslag vindt u hier.