Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

E-zine 'Zelforganiseren in de zorg'

30-11-2015
In voor zorg! heeft het e-zine 'Zelforganiseren in de zorg' gepubliceerd. Hierin staan tips, tools en ervaringen van 9 aanbieders die In voor zorg! begeleidde bij het invoeren van zelfsturing in intramurale teams. In dit veranderproces maakten ze hun eigen keuzes in visie, aanpak, instrumenten en beoogde resultaten. 
In voor zorg e-zine
Veranderen naar zelforganiserende teams heeft een grote impact. Het is een nieuwe en andere manier van denken, doen en organiseren. Dat vraagt ander gedrag en een andere organisatiestructuur, en het treft alle medewerkers in alle functies – inclusief vrijwilligers.
 
Het is geen project met een afgebakend begin- en eindpunt, maar een onomkeerbare beweging waarin je soms langzaam en soms sneller gaat. Voor de projectleiders binnen de 9 organisaties was het een forse klus. Zoals één van hen zei: “De eigenschap om het glas altijd halfvol te zien.” 

Waarom zelfsturing?
In de visie van zorgaanbieders staat de kwaliteit van leven van cliënten centraal. Daarnaast willen ze  een goede werkgever zijn en financieel gezond blijven. Deze strategische doelstellingen heeft elke organisatie: het werken in zelforganiserende teams helpt bij het bereiken hiervan. In het eerste deel van het e-zine leest u meer over de achterliggende visie.

Hoe en wat van zelfsturing
Bij zelforganiseren zijn niet de belangen van management, stafafdelingen en ondersteunende diensten leidend, maar de directe zorg en ondersteuning aan cliënten en de focus op hun eigen regie en welbevinden. En dát bepaalt hoe de organisatie en de werkprocessen worden ingericht. 

Het betekent een kanteling in denken en organiseren. In het tweede deel van het e-zine vindt u voorbeelden van veranderdoelen van deelnemers uit de thematranche. Het laat zien dat een kanteling op verschillende manier is te realiseren.

Aansluiting op organisatie
Een blauwdruk voor het werken met zelforganiserende teams bestaat niet. Elke organisatie start met een andere beginsituatie, heeft haar eigen sterke en zwakke kanten en een eigen organisatiecultuur. Het invoeren van zelforganisatie moet daar bij aansluiten. In het derde deel van het e-zine worden wel een aantal werkende principes genoemd en geïllustreerd.

En de rol van behandelaars?
De rol en positie van behandelaars ten opzichte van zelforganiserende teams is complex. De meeste organisaties worstelen hiermee. In de verandertrajecten worden zij vaak niet of nauwelijks betrokken. In het vierde deel van het e-zine vertellen zorgaanbieders hoe zij hiermee omgaan.

Klik hier om het e-zine te openen.