Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Clientenwebsite 'Gekker mag het niet worden' live

17-11-2015
RIBW Brabant heeft samen met haar Cliëntenraad een website ontwikkeld, speciaal voor mensen met psychiatrische problemen én hun naaste omgeving. 
screenshot Gekker mag het niet worden
Op het moment dat je te maken krijgt met de geestelijke gezondheidszorg, komt er immers veel op je af. Afkortingen en jargon kunnen leiden tot meer vragen dan antwoorden.

Persoonlijke interviews
De cliëntenwebsite is bedoeld voor herkenning en erkenning van de vele uitdagingen die mensen met psychiatrische problematiek moeten aangaan. De kern van de website www.gekkermaghetnietworden.nl wordt gevormd door persoonlijke verhalen en tips van medewerkers, cliënten en hun naasten. 

Naaste omgeving
Deze vaak indrukwekkende verhalen maken het proces van herstel zichtbaar: ze laten op unieke wijze zien hoe groot de veerkracht van mensen is en dat er altijd hoop mag zijn, ongeacht de situatie waar iemand in zit. Hierbij is er ook aandacht voor de behoeftes van de naaste omgeving, die vaak ook veel heeft meegemaakt voor en tijdens het herstelproces. 

Blogs van cliënten
RIBW Brabant werkt samen met haar Cliëntenraad om in de website de ervaring van cliënten met de kennis van medewerkers te combineren. Leden van de raad dragen regelmatig bij aan de website met blogs met hun ervaringen en nieuwsberichten. Uiteenlopende verhalen maar allemaal met hetzelfde thema: welke ondersteuning hebben zij gehad die hen verder heeft geholpen? 

Steun
Voorzitter van de Cliëntenraad Leo: “Als je ziek wordt is het soms moeilijk voor te stellen dat je je problemen onder controle krijgt en een goede toekomst voor je hebt. We denken dat mensen steun kunnen hebben aan de eerlijke en persoonlijke verhalen die op www.gekkermaghetnietworden.nl zijn te vinden. 

Daarnaast is allerlei praktische informatie een prettig startpunt om een beeld te kunnen vormen van wat een organisatie als een RIBW voor je kan doen.”