Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Nieuwe versie handreiking kwaliteitseisen BW en opvang

20-06-2016
Zoals aangekondigd in ons bericht van 18 maart 2016 wordt de handreiking kwaliteitseisen beschermd wonen uitgebreid met kwaliteitseisen voor de opvang. Er is tevens een paar (minimale) aanscherpingen in de kwaliteitseisen van beschermd wonen aangebracht. Daarmee vervangt dit document de handreiking die we in maart hebben gecommuniceerd.
Handreiking eisen bw en opvang
De kwaliteitseisen hebben betrekking op de verblijfvoorzieningen van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, niet op de ambulante begeleiding en ondersteuning. De handreiking is bedoeld voor gemeenten, maar het is nuttig om hier als aanbieder ook kennis van te nemen.

Gemeenten kunnen de handreiking kwaliteitseisen onder meer gebruiken bij het opstellen van inkoopdocumenten en daarmee afspraken maken over de kwaliteit waaraan een voorziening moet voldoen  (artikel 3.1 Wmo 2015).
De Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) en de gemeente Almere verzorgen op de bijeenkomst voor zorgverkoop op 27 juni een workshop over de handreiking.