Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Nieuw netwerk bundelt krachten in belang van kwetsbare mensen

09-11-2018
De Federatie Opvang en de RIBW Alliantie willen een maatschappelijke beweging op gang brengen die van betekenis wordt voor psychisch en sociaal kwetsbare mensen.  Daarom hebben de twee organisaties het Netwerk Sociale Inclusie en Participatie opgericht. De startbijeenkomst was vandaag bij Stichting Perspektief in Delft.  Daar werkten zo’n 100 vertegenwoordigers uit de wereld van opvang, beschermd wonen, GGZ, gemeenten en woningcorporaties samen met ervaringsdeskundigen aan de werkagenda voor de komende jaren.
P1255680
Mensen die op straat leven, een autistische aandoening hebben, gevlucht zijn voor huiselijk geweld of zo af en toe lijden onder een ernstige depressie, zijn volgens de initiatiefnemers veelal onvoldoende onderdeel van de maatschappij. Te vaak lukt het niet om hen uit de opvang of zorginstellingen te helpen en ze gewoon te laten wonen en werken in de samenleving. Natuurlijk omgeven door zorg, begeleiding en ondersteuning, maar met als uitgangspunt sociale inclusie en participatie.

De voorzitters van de twee organisaties zien in de praktijk dat kwetsbare mensen nu te vaak tegen muren aanlopen. Artie van Tuijn, voorzitter van de RIBW Alliantie: “Zo weten we bijvoorbeeld al jaren dat er duizenden woningen nodig zijn voor kwetsbare mensen. Toch lukt het maar niet om die ook te vinden voor die doelgroep. Dat komt onder meer door de verkokering van verschillende organisaties. Die muren moeten echt beslecht worden. Het is niet meer te rechtvaardigen dat je als verzuilde brancheorganisatie werkt.”

Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang: “Wat ik hoop is dat we onszelf ontzuilen in het belang van de cliënt en dat de mensen hun weg weer kunnen vinden in de samenleving. De hordes die onze doelgroep in de weg zitten, moeten we weghalen. Over 5 jaar praten we niet meer over samenwerking, maar dan doen we het echt. Ik wil die stip van de horizon. Dan leveren we die prestaties die onze cliënten mogen verwachten, zodat ze onderdeel kunnen zijn van de samenleving en daar volwaardig aan mee kunnen doen.”

De initiatiefnemers gaan de komende tijd de maatschappelijke beweging verder vormgeven. De ambitie is om een open netwerk te zijn waarin allerlei betrokkenen in de samenleving in wisselende coalities hun krachten bundelen in een coalitie van ‘the willing’ en ‘the doing’. De RIBW Alliantie en de Federatie Opvang zijn daar de motor van door kennis te delen, belangen te behartigen en innovatie te stimuleren.