Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Nieuw: Handboek destigmatisering

01-02-2016
Dit boek is het eerste Nederlandstalige standaardwerk over destigmatisering bij psychische aandoeningen. In drie delen (theorie, praktijk en verdieping) gaat het boek in op publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening.
Handboek destigmatisering cover
Daarnaast worden effectieve strategieën en interventies beschreven om deze vormen van stigmatisering te verminderen en te voorkomen. Het legt daarmee een basis voor de verdere ontwikkeling van zowel de theoretische fundering als van effectieve destigmatiserende praktijken.

Negatieve invloed
Mensen met psychische aandoeningen hebben vaak te maken met sociale afwijzing en uitsluiting. Het stigma op psychische problemen speelt een belangrijke rol bij het in stand houden van belemmeringen voor maatschappelijke participatie, zelfs nadat mensen hersteld zijn.

Daarnaast heeft het stigma vaak een negatieve invloed op het persoonlijk herstel. In een samenleving waarin van alle burgers wordt verwacht dat zij meedoen en naar vermogen bijdragen, is het noodzakelijk aandacht te hebben voor destigmatisering: het succesvol tegengaan van stigmatisering. Hiervoor is een gecoördineerde inzet van allerlei maatschappelijke actoren nodig.

Doelgroep
Het boek en de bijbehorende website met verdiepende informatie richten zich op professionals in de basis-, generalistische en gespecialiseerde ggz. Daarnaast is dit boek bedoeld voor elke opleiding voor (toekomstige) professionals in de ggz.

De inhoud is ook interessant voor (ex-)cliënten en ervaringsdeskundigen en nuttig voor beleidsmakers, journalisten en iedereen die beroepsmatig direct of zijdelings te maken heeft met de beeldvorming rond mensen met een psychische aandoening.

Deze uitgave is tot stand gekomen op initiatief van en in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos.
Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen is geschreven door experts (onderzoekers en clinici) die werken bij (ggz-)instellingen, kennisinstituten, universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Boekinformatie
Handboek destigmatisering bij psychische aandoeningen: Principes, perspectieven en praktijken
Auteurs: Jaap van Weeghel, Marieke Pijnenborg, Job van ’t Veer & Gerdie Kienhorst (redactie)
395 pagina’s, € 44,50
ISBN: 978 90 469 0498 5 ISBN E-BOOK: 978 90 469 6348 7