Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Motie Bergkamp-Keijzer over toegang Wlz voor ggz-cliënten

13-12-2016
Op 8 december jl. hebben Vera Bergkamp (D66) en Mona Keijzer (CDA) (mede als gevolg van de lobby van branches en cliënten) een motie ingediend over de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten. Beide Kamerleden vinden dat de besluitvorming naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut hierover veel te lang op zich laat wachten.
Qmark
Van Rijn: Antwoord voor Kerstreces
De motie roept op om vóór 1 maart 2017 met uitsluitsel te komen over de uitvoeringstoets die door de staatssecretaris in gang is gezet. De staatssecretaris heeft aangegeven dat hij binnen twee weken (dus voor het Kerstreces) laat weten wanneer de uitvoeringstoets er is. Daarop hebben de Kamerleden de motie aangehouden. Als blijkt dat de toets toch heel lang gaat duren, brengen zij de motie alsnog in stemming.

Klik hier voor de motie Bergkamp/Keijzer d.d. 8-12-2016