Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Monitor Sociaal Domein: kijk en vergelijk

22-03-2016
Een interessant dashboard met cijfers van elke gemeente wat betreft het sociaal domein. Dat is te vinden op de website www.waarstaatjegemeente.nl, ontwikkeld voor gemeentelijke bestuurders en professionals.

Sociaal domein monitor
Het complete hele dashboard toont cijfers van 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS en andere centrale databronnen. De gegevens uit het dashboard zijn bruikbaar om te zien waar een gemeente staat.


De - openbaar toegankelijke - gegevens zijn te vergelijken met andere gemeenten en om eventueel meer inzicht te krijgen, voor informatie voor besluitvorming, agenda vorming, verantwoording of onderzoek.

Ook is voor elke gemeente een rapport 'Gemeentelijke monitor Sociaal Domein' te downloaden van deze site.