Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Meld je aan voor regionale deelname actieprogramma ‘Weer Thuis’

30-03-2017
De RIBW Alliantie, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Aedes, VNG en het Leger des Heils hebben een actieprogramma ‘Weer Thuis’ geïnitieerd. Dit programma heeft als doel de uitstroom uit opvanginstellingen en beschermd wonen te bevorderen.
Actieprogramma_Weer_Thuis
Integrale aanpak
Op dit moment verblijven ruim 16.000 mensen in opvang/beschermd wonen, die met voldoende begeleiding zelfstandig zouden kunnen wonen. Een belangrijke randvoorwaarde om (begeleid) zelfstandig thuis te kunnen wonen is de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening (bijvoorbeeld hulp bij financiën, schuldhulpverlening, arbeidsmatige dagbesteding en dergelijke). Een integrale aanpak is daarom noodzakelijk. Hoewel een grote groep kan uitstromen, willen we benadrukken, dat er ook altijd een groep mensen zal zijn die aangewezen blijft op beschermende woonvormen.

Het actieprogramma ‘Weer thuis’ ondersteunt regionale/lokale samenwerkingsverbanden die de uitstroom van deze kwetsbare groep uit de opvang en beschermd wonen een impuls willen bieden. Voor meer informatie zie aankondiging van het actieprogramma ‘Weer Thuis’ en het plan van aanpak ‘Weer Thuis’.

Download hier de aankondiging van het actieprogramma Weer Thuis (pdf)
Download hier het plan van aanpak (pdf)

Wilt u meedoen en voldoet u aan de aanmeldcriteria, meld u dan aan bij linda.vandenbrink@ribwalliantie.nl