Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Meer duidelijkheid over eigen bijdrage nodig

18-02-2016
Het gros van de gemeenten laat het aan zorggebruikers zelf over om achter de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen te komen. Niet nodig, stelt het CAK dat voor alle gemeenten de eigen bijdragen voor maatwerkvoorzieningen berekent en int. Er zijn diverse mogelijkheden om inzicht te geven. Binnenkort komt het CAK met een speciale app, waarmee de eigen bijdrage tijdens het keukentafelgesprek indicatief kan worden berekend.
eigen bijdrage

Als zorgbehoevenden vooraf weten wat zij grofweg zelf moeten betalen, kan tijdens het keukentafelgesprek eventueel direct samen naar een goedkopere oplossing worden gezocht. Daarmee kan worden voorkomen dat mensen afzien van zorg, als zij deze niet kunnen betalen. Een kwart van de zorggebruikers zegt door de hoge eigen bijdrage te zijn gestopt met zorg. Gemeenten stellen dat dit voor bijna een op de vijf zorggebruikers regelmatig de reden is om van zorg af te zien. Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur.

Hoogte onbekend
Gemeenten stellen dat zij hun inwoners veelal, tijdens het keukentafelgesprek, wel laten weten dát er een eigen bijdrage is verschuldigd, maar niet hoe hoog deze zal zijn. Zes op de tien zorggebruikers stelt echter dat zij tijdens het keukentafel helemaal niet over de (hoogte van de) eigen bijdrage zijn geïnformeerd. Ook in de gemeentelijke beschikking zegt de gemeente niet hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn. Pas als de eerste rekening van het CAK op de deurmat valt, wordt dat duidelijk. Zorgbehoevenden kunnen dan geen bezwaar meer maken.

Rekenprogramma en mobiele app
onze klanten in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid krijgen over de hoogte van de eigen bijdrage’, laat CAK-woordvoerder Margriet Luttikhuizen desgevraagd weten. ‘Om een goede indicatie te kunnen maken van de hoogte van de eigen bijdrage bieden wij een rekenprogramma aan op onze website en voorzien we gemeenten van een tabel met een indicatie van de maximale periodebijdrage per inkomenscategorie. Dat geeft mensen in ieder geval een indicatie van de hoogte. Om gemeenten nog beter te helpen bij de voorlichting over de hoogte van de eigen bijdrage, ontwikkelen we nu een mobiele applicatie.’

Bron: website Binnenlands bestuur