Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Maatschappelijke business cases 'Van Waarde' gereed

24-11-2016
Juist in deze tijd van veranderingen zijn we in gesprek met samenwerkingspartners en gemeenten over de waarde van het ontwikkelde vakmanschap. We hebben samen met onze leden zes MBC’s ontwikkeld. Het zijn inhoudelijke verkenningen op basis van zes best practices naar de kosten en de opbrengsten voor burgers en voor de samenleving. 
Duimen-op
De rapportages zijn gereed en openbaar. De MBC’s focussen op de inhoud van het vakmanschap. Ze bieden een overzicht van opbrengsten op verschillende vlakken.
Het zijn mooie en overzichtelijke rapportages geworden aan de hand waarvan we het gesprek aangaan over de (maatschappelijke) opbrengsten en uitkomsten.

De ontwikkelde maatschappelijke business cases zijn:De ambitie is om door middel van deze MBC’s de variëteit, innovaties en ‘good practices’ van het vakmanschap van de RIBW’s zichtbaarder te maken en leden hiermee te faciliteren dit regionaal te doen.

De MBC’s bieden een mooie gespreksbasis voor de samenwerking die RIBW-en hebben met partners in het sociale domein en met de gemeenten. Daarbij staat de meerwaarde voor burgers en de samenleving voorop.