Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Maatschappelijk effect 'Howie the Harp' onderzocht

06-04-2017
In het najaar van 2016 heeft XpertiseZorg onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van de opleiding Howie the Harp™ bij Pameijer. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in deze Maatschappelijke Business Case (MBC) ‘Ervaring Werkt’.
howie-the-harp-2015-2
Opbrengsten ruim 6 keer hoger
De onderzoekers hebben het effect van Howie the Harp™ onderzocht op:
1. Kwaliteit van leven
2. Uitstroom naar werk
3. Uitstroom naar vrijwilligerswerk
4. Minder stigmatisering
5. Zorgafname
Uit het onderzoek blijkt dat de kwalitatieve effecten ruim 6 keer hoger zijn dan de investering.

Positief effect op uitstroom naar werk
De resultaten uit het onderzoek laten zien dat de opleiding een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie. Meer dan de helft van de studenten stroomt uit naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Hierdoor neemt het beroep op sociale voorzieningen af. Ook blijkt uit het onderzoek dat de inzet van Howie succesvoller is dan een re-integratietraject.

Afname ondersteuningsbehoefte
Gedurende de opleiding werken de studenten aan hun herstel. De studenten vervullen een gewaardeerde sociale rol voor onder andere hun medestudenten en de cliënten die zij ondersteunen. Uit het onderzoek blijkt dat dit leidt tot een afname van de ondersteuningsbehoefte van de studenten.

Ervaringsdeskundigheid van grote meerwaarde voor de kwaliteit van leven
De resultaten van het onderzoek laten zien dat ervaringsdeskundigheid van grote meerwaarde is voor de kwaliteit van leven voor mensen die zij ondersteunen. Ervaringsdeskundigen kunnen zich goed verplaatsen in mensen in een situatie die vergelijkbaar is aan de situatie waar zij zelf in hebben gezeten. Er is gelijkwaardigheid. Dit leidt onder andere tot het vergroten van het zelfvertrouwen, hoger probleemoplossend vermogen, meer vertrouwen in sociale interactie en minder stigmatisering.

Inzet van ervaringsdeskundigen van toegevoegde waarde in het team
Teams denken nog vaak in ziekten en beperkingen en vinden dat moeilijk om los te laten. Door de ervaring dat een ervaringsdeskundige (ex-cliënt) hun collega en coach kan zijn en ervaringen over herstelprocessen deelt, ontstaat er een andere houding van het team ten opzichte van cliënten, door meer geloof in de vaak onzichtbare kracht en mogelijkheden van cliënten.