Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Kostenonderzoek Wet Langdurige Zorg

21-03-2017
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gestart met een kostenonderzoek naar de tarieven in de Wet Langdurige Zorg. De huidige tarieven stammen uit 2004. Een herijking naar de huidige praktijk van de zorgverlening is hard nodig. De staatssecretaris van VWS heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek.
Kostenonderzoek_WLZ_2017
Fasering van het onderzoek
De eerste fase is een uitvraag naar historische kosten en uren. Dit vindt plaats in september en oktober 2017. De tweede fase is de ontwikkeling van nieuwe tarieven op basis van historische kosten en normatieve elementen. Invoering staat gepland voor 2019.

Huidige tarieven gebaseerd op verouderde informatie
De huidige tarieven zijn nog gebaseerd op een onderzoek uit 2004. De praktijk van de zorg is sindsdien aanzienlijk veranderd. Een herijking naar de huidige praktijk van de zorgverlening is hard nodig. De tarieven moeten een realistische weergave van de werkelijke kosten weerspiegelen. De Staatssecretaris vraagt daarbij bijzondere aandacht voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. Hij ziet ook graag dat normatieve elementen worden meegenomen bij de bepaling van de tarieven. Denk aan ziekteverzuim, functieniveaus, werken met ‘koplopers’ en kwaliteitskaders.

Het onderzoek gaat over alle Wlz-producten

De huidige productstructuur is uitgangspunt. De NZa neemt vrijwel alle Wlz-producten mee in het onderzoek. Dat betekent niet alleen ZZP’s, maar ook VPT, MPT, toeslagen, meerzorg, dagbesteding vervoer en ELV.

Invoering 2019, onderzoek herfst 2017
De planning is gericht op een budgettair neutrale invoering met ingang van 2019. Dat betekent, dat de nieuwe tarieven in juni 2018 worden vastgesteld. De NZa leidt het kostenonderzoek, maar zal via een Europese aanbesteding een externe partij inhuren voor het kostenonderzoek. Deze externe partij zal in september of oktober 2017 alle aanbieders van Wlz zorg benaderen om gegevens aan te leveren over kosten en uren. De NZa heeft de bevoegdheid om deelname te verplichten.