Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Kleine verhuurders vrijgesteld van verhuurderheffing

21-03-2017
De Eerste Kamer heeft in januari het wijzigingsvoorstel voor de Wet maatregel woningmarkt 2014 II aangenomen. Het eerste deel van deze wet regelt de verhuurderheffing. De wijziging is een voortvloeisel van de evaluatie van de wet zoals heeft plaatsgevonden aan de hand van het rapport dat in juni 2016 aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Verhuurderheffing
Verhuurderheffing vanaf 51 woningen in 2018
Het belangrijkste onderdeel van deze wet is dat de heffingsvrije voet omhoog gaat van tien naar vijftig woningen. De verhuurderheffing is straks dus niet van toepassing als de instelling vijftig of minder woningen verhuurt. Daartegenover wordt de heffing voor grotere verhuurders verhoogd. Recent is bekend geworden wanneer deze wijziging wordt ingevoerd: voor dit onderdeel van de wet is dat 2018.