Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Brief aan minister: intermediaire verhuur blijft een probleem

04-05-2016
RIBW Alliantie, Federatie Opvang en GGZ Nederland hebben minister Blok van Wonen en staatssecretaris Van Rijn van VWS een brief gestuurd over de knelpunten rond zorginstellingen die woningen huren om door- en uitstroom te bevorderen voor cliënten.
thuiswonenenzorg

In de brief vragen wij de minister dringend om met een oplossing te komen die recht doet aan de brugfunctie die opvang/zorginstellingen vervullen bij de (her)instroom in de woningmarkt van groepen kwetsbare mensen uit de opvang/zorg, waarvoor zelfstandig huren vaak nog een brug te ver is.

Wonen met verplichte zorg/begeleiding
In de brief staat onder meer: "Als oplossingsrichting stellen wij voor het criterium ‘verplichte begeleiding/zorg’ gekoppeld aan het gebruik van een woning, als onderscheidend aan te wijzen in deze discussie. Het gaat hierbij dan om een onlosmakelijke koppeling tussen het beschikbaar stellen van een woning aan een cliënt door een instelling, en de daaraan verbonden verplichte begeleiding/zorg.

Het weigeren of beëindigen van de begeleiding/zorg door de cliënt, resulteert in het beëindigen van het gebruik van de woning. Dit betekent een fundamenteel onderscheid met een situatie waarin een huurder begeleiding krijgt, maar deze kan stoppen of deze zelfs kan weigeren, zonder dat dit directe consequenties heeft voor de beschikbaarheid van een woning."

Juist in deze tijd van ambulantisering, is maatwerk en creativiteit nodig om door en uitstroom woningen beschikbaar te krijgen. Knellende regelgeving frustreert dit proces.

Download hier de brief aan minister Blok (pdf).