Verslag workshop Pameijer

Ga in een kring staan en gooi bollen wol naar elkaar over: binnen een minuut ontstaat er een letterlijk netwerk. Dit ter illustratie van het werk van Sandra Kok, Irene Oprel en Marina Mein, ‘arrangeurs’ vanuit Pameijer ofwel aanspreekpunt voor de gemeentes waarin ze werken. “In elke gemeente bestaan er andere werkwijzen en aanbestedingen. De WLZ, Wmo Jeugdzorg, Participatiewet… de arrangeurs kennen hun gebied weten wat er speelt."

Arrangeur
Marina legt de werkwijze uit in haar gemeentes: Pameijer zit er niet in de toegang maar is een  specialistische zorgaanbieder. Als een zorgvrager kiest voor Pameijer, neemt de arrangeur binnen 48 uur contact op met de persoon in kwestie. Binnen vijf dagen hierna vindt er een gesprek plaats om te kijken welke diensten het meest passend zijn: inzet van vrijwilligers, een specifieke cursus, woonbegeleiding, beschermd wonen... Als het arrangement eenmaal is gestart, monitort de arrangeur of de cliënt tevreden is. “Ik zie dat burgers meer invloed krijgen op de zorg die ze ontvangen”, aldus Marina.Overal anders
In Rotterdam-Centrum gaat het er anders aan toe. Toegang voor zorg is hier geregeld met een gemeentelijk loket: voor wonen is er weer een apart loket. Er zijn 15 wijkteams met 15 verschillende werkwijzen, zegt Irene Oprel. Pameijer zit met jeugd- en gezinscoaches in 12 van deze teams. De focus vanuit de gemeente ligt momenteel op opvang van dak- en thuislozen. “Er wordt nu veel met overbruggingsarrangementen gewerkt: tijdelijke beschikkingen voor begeleid of beschermd wonen, waarmee we direct aan de slag moeten om een woonplek te vinden. Pas als die er is, wordt de tijdelijke beschikking in een permanente omgezet.”

Werken werkt
Rotterdam zet ook fors in op werkgerelateerde dagbesteding: cliënten werken onder meer bij instellingen als Hogeschool Rotterdam bij de catering of de post, onder zo min mogelijk begeleiding. “Vast een uitvloeisel van het Rotterdamse motto ‘niet lullen, maar poetsen’”, merkt Irene vrolijk op. Tot slot biedt arrangeur Sandra Kok een inkijkje op haar werkterrein de Zuid-Hollandse eilanden. Hier is het weer een medisch-arbeidsdeskundige dienstverlener die de centrumgemeente adviseert over beschikkingen omtrent beschermd wonen.

Grote verschillen, grote uitdagingen
“Wat een enorme verschillen in werkwijzen, het duizelt me ervan”, aldus een openhartige opmerking uit de zaal. De arrangeurs beamen dit gevoel. “Ook voor ons is het nog steeds zoeken naar invulling van onze rol is en hoe we ons verhouden tot andere zorgaanbieders”, aldus Marina. Ik zie wel progressie: er is bijvoorbeeld nu regelmatig overleg met andere zorgpartijen over casuïstiek wat betreft onze doelgroep. Dat was een jaar geleden nog niet aan de orde.”