Verslag workshop RIBW ZWWF

In 2014 won RIBW ZWWF een aanbesteding om 3 wijkteams te vormen in de gemeente Zaanstad. Dit samen met het Leger des Heils en Odion, een organisatie voor gehandicaptenzorg. In totaal zijn er 11 wijkteams: in de andere 8 is de RIBW tweedelijnszorgaanbieder. “Ons wijkteam is breed: er zitten specialisten in en mensen vanuit de gemeente: de WMO-consulent en medewerkers voor schuldhulpverlening en werk en inkomen”, introduceert teamleider Anja van Arum de workshop, die ze samen geeft met wijkteammedewerker Charlotte Schaap.

In iedere wijk een andere opdracht
Vanuit de gemeente waren er binnen de aanbesteding voor elke wijk specifieke opdrachten meegegeven. Voor een wijk was dat bijvoorbeeld aandacht voor hangjongeren. De wijkagent kon niets kon betekenen, omdat de jongeren niets verkeerd deden. Speciaal voor de hangjongeren nam de RIBW een jongerenwerker in dienst, die contact legde en hun behoeften inventariseerde. “Er kwam extra budget voor jongerenactiviteiten, en met de inzet van vrijwilligers uit de buurt kwamen er leuke initiatieven van de grond, zoals een zelfgeorganiseerd feest en een eigen hangplek.”Laagdrempelig
Het wijkteam kan door iedereen gebeld of gemaild worden en heeft een inloop in het wijkcentrum. Er is de buurvrouw die komt vertellen dat ze zich zorgen maakt over haar kluizenaarsbuurman, en de huisarts die denkt dat een van haar oudere patiënten eenzaam is. Alle meldingen pakt het team op: via een keukentafelgesprek om te kijken of en welke hulp er nodig is. De wijkteams werken per postcodegebied en hebben onderling overleg om de expertise over te dragen.

Werkt het?
En de samenwerking met de specialistische zorgaanbieders? In het begin liep dat wat stroef: ze vonden vooral dat er moest worden doorverwezen naar hen. Omgekeerd vonden zij de wijkteams erg naar binnen gericht. Dat was ook wel zo, in het begin. “Er komt heel veel op je af de eerste tijd: nieuwe contacten leggen, met andere organisaties en met vrijwilligers, collega’s en hun expertise leren kennen, je hele werkterrein en -plek is anders.” Het was en is intensief werken, zeggen beiden. Toch zijn ze allebei erg enthousiast over hun ‘nieuwe’ banen.

De meerwaarde van werken in een wijkteam is namelijk overduidelijk. “Je bent voor echt iedereen heel laagdrempelig bereikbaar, en je kunt snel allerlei soorten deskundige hulp bieden. Van psychosociale ondersteuning tot een taxipas.” Het team is continu bezig met signalering, vraagverheldering, en het verbinden van mensen in de buurt. “We werken met steeds meer vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, die samen echt heel veel kunnen doen.” Anja denkt dan ook dat er nog veel krachten in de wijk onbenut zijn. “Het is de kunst de juiste mensen te koppelen: dan ontstaat op termijn vanzelf wederkerigheid in de wijk.”