Verslag workshop RIBW Groep Overijssel

Bij RIBW Groep Overijssel er veel veranderd in de organisatie en dienstverlening. De RIBW werkt in verschillende gemeenten, met elk hun eigen werkwijze. Per gemeente is dus een andere benadering nodig. Ondanks de verschillen zijn er drie duidelijke uitgangspunten zichtbaar, waar de RIBW mee werkt, aldus Ridder de Vries, relatiemanager van RIBW Overijssel in zijn workshop.

Zichtbaar. De organisatie is duidelijk zichtbaar (website, folders informatievoorziening), maar vooral door er voor te zorgen dat RIBW GO op die plekken werkt waar de gemeenten óók werkt. Een voorbeeld daarvan vind je terug in Zwolle. Daar heeft de RIBW haar teamgebieden geografisch gelijk gemaakt aan de teamindeling van de gemeente. “De gemeente gaat zich echt niet aanpassen aan de RIBW. Je zult dus zelf een beweging moeten maken.”

Bereikbaar. Het lijkt een open deur, maar zorg ervoor dat je gewoon goed bereikbaar bent. RIBW GO heeft één nummer waar goed op wordt doorverwezen naar de juiste mensen binnen de teams. Ga ook na wanneer bereikbaarheid belangrijk is. Vaak vinden intakes en toekenning in de ochtend plaats en wordt er in de middag voor deze cliënten naar de RIBW gebeld. Zorg er dan ook voor dat je op die momenten bereikbaar bent, met de juiste mensen.

Eenduidig. Zorg ervoor dat je overal dezelfde kwaliteit biedt. Dat is geen vanzelfsprekendheid met zelfsturende teams en verschillende gemeenten in je portfolio. Blijf hier aandacht aan besteden en zorg voor borging.


Denk niet vanuit jezelf
Belangrijk terugkerend thema is het inleven in gemeente en cliënt. Verplaats je in de positie van de gemeente. “Mopper niet op de gemeente, maar ga mee en laat zien hoe jij denkt dat het beter kan.” Ga mee naar een intakegesprek, ook als er niets geregeld is en er geen vergoeding is afgesproken. Je investeert in een relatie voor de lange termijn en zo groei je uit tot een betrouwbare partner. Stel jezelf en je organisatie dus niet centraal.

Zo lijkt trajectfinanciering in eerste instantie minder aantrekkelijk dan een vergoeding per uur. Maar daar staat veel tegenover: duidelijkheid bijvoorbeeld. Het maakt je ook scherp en oplossingsgericht: Zo blijkt een traject met drie bezoeken te duur, maar past een traject met  twee keer beeldbellen en één bezoek wel! En het blijkt net zo goed te werken. Er is dan sprake van een win-winsituatie voor alle partijen.

“Bedenk dat iemand niet meer jouw cliënt is", geeft Ridder mee. "Realiseer je dat er meer organisaties aan de cliënt verbonden kunnen zijn.”

RIBW GO heeft per gemeente een pdf gemaakt waarin de gekozen werkwijze wordt uitgelegd:

Werkwijze Zwolle

Werkwijze Dalfsen

Werkwijze Steenwijk