Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Implementatieplan toegang Wlz voor aanbieders beschermd wonen

29-04-2019
GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie hebben een implementatieplan en tijdschema opgesteld om aanbieders van beschermd wonen te ondersteunen bij de toegang tot de Wlz voor ggz cliënten. Het plan is een dynamisch document dat iedere keer wordt aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn of er nieuwe informatie beschikbaar is. Zorgaanbieders kunnen het plan en de checklist gebruiken om goed voorbereid te zijn op de wetswijziging.
Implementatieplan toegang Wlz voor aanbieders beschermd wonen

Communicatie vanuit ministerie VWS
Het ministerie van VWS is bezig om een aparte pagina in te richten op de website voor langdurige zorg. Op deze website zal voor alle doelgroepen de meest actuele informatie worden geplaatst over wetgeving, indicatiestelling, inkoop, informatie uitwisseling en dergelijk. Zodra deze pagina ‘live’ gaat, zullen we dat berichten aan de leden van de branches.

Contactpersonen
Voor informatie over het implementatieplan kunt u terecht bij:
Yvonne Moolenaar ymoolenaar@ggznederland.nl
Rina Beers r.beers@opvang.nl
Linda van den Brink l.vandenbrink@ribwalliantie.nl


Lees hier: Wat moet ik regelen voor de toelating tot de Wet langdurige zorg vanaf 2021? Wat moet ik regelen voor de toelating tot de Wet langdurige zorg vanaf 2021?