Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

GGZ in de wijk: denk mee over wijkgebonden initiatieven!

02-11-2016
Welke elementen zorgen ervoor dat mensen met een ggz-achtergrond houvast hebben in het leven? Welke initiatieven buiten de GGZ om zijn er in de directe leefomgeving van de betrokkenen? En wat kunnen we daarvan leren? Movisie nodigt sociale en ggz-professionals, ervaringsdeskundigen, gemeente-ambtenaren, medewerkers van zorgverzekeraars en andere betrokkenen uit om ervaringen hierover te delen.
ggzmovisie
Inventarisatie
Movisie werkt momenteel aan een inventarisatie van voorbeelden. Denk daarbij aan vormen van peer-ondersteuning, wijkgerichte laagdrempelige initiatieven, maatjesprojecten en maatschappelijke steunsystemen. Aan de hand van dit overzicht gaan we in gesprek. Het doel is om werkende elementen in kaart te brengen. Daarbij kijken we naar wat beter kan en of er nog vragen onbeantwoord blijven. Het resultaat is een overzicht van praktijkvoorbeelden en aanbevelingen waarmee gemeenten aan de slag kunnen.

Urgente vragen bespreken
Op de bijeenkomsten zoeken we naar relevante aandachtspunten en elementen die de ambulantisering van de GGZ mogelijk maken. Vragen die aan de orde kunnen komen zijn:

  • Wat kunnen gemeenten doen om plekken in de wijk voor mensen met ggz achtergrond te realiseren?
  • Hoe verloopt de samenwerking tussen ggz en het sociaal domein en hoe zit het daarbij met de financieringsstromen?
  • Wat zijn urgente problemen en welke vragen leven er bij het organiseren van dergelijke initiatieven?
  • Wat zijn nuttige werkwijzen? Wat kunnen we leren van elkaar?|

Lees ook het artikel ‘Mensen hebben het recht om op hun bek te gaan’, een interview met bemoeizorger Gerard Lohuis.

Voor wie?
We nodigen een ieder uit die met deze uitdaging te maken heeft zoals gemeenten, zorgverzekeraars, wijkteams, RIBW en GGZ-instellingen, cliëntorganisaties/cliënten en andere relevante partijen.

Wanneer en waar?
Meld je aan voor een van onderstaande bijeenkomsten met vermelding van de gewenste datum en locatie. Na inschrijving ontvang je de adresgegevens van de locatie.

10 nov: in Den Bosch, 10.00 tot 13.00 uur
17 nov: in Amsterdam, 10.00 tot 13.00 uur
24 nov: in Zwolle, 10.00 tot 13.00 uur

Deelname is kosteloos. Er is ruimte voor maximaal 20 personen. Een broodje is bij de bijeenkomst inbegrepen.
Aanmelden kan via dit e-mailadres