Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Geslaagde informatiebijeenkomst forensische zorg

17-09-2018

Op 10 september organiseerde de Federatie Opvang en de RIBW Alliantie een informatiebijeenkomst over de (vele) ontwikkelingen in de Forensische Zorg. Het was een geanimeerde bijeenkomst waar ca. 20 leden kennis over en weer deelden en de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren hebben benoemd, zodat ieder weer ‘gevoed’ aan de slag kan op landelijk en regionaal niveau.

Geslaagde informatiebijeenkomst forensische zorg

Hier vindt u de presentatie die een mooi overzicht geeft wat er landelijk allemaal speelt. Continuïteit van zorg blijft een van de belangrijkste aandachtspunten. Voor alle betrokken partijen in de regio is het een uitdaging om de zorgketen voor de (ex) forensische cliënten goed te organiseren en doorlopende financiering goed te regelen. Zowel het opschalen naar zwaardere zorg als het afschalen naar lichtere zorg maakt onderdeel uit van de ketenafspraken. De cliënt moet geen last hebben van de overgang van de forensische zorg naar bijvoorbeeld de WMO. Andere speerpunten hebben te maken met de veiligheid, de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering. Veiligheid is niet alleen aandachtspunt binnen de klinieken, maar nadrukkelijk ook in de wijk, dicht bij de burgers.

Ook op het terrein van de forensische zorg vragen de aanwezigen aandacht voor het beperken van de administratieve lasten. In het kader van de meerjarenovereenkomst zullen schrapsessies georganiseerd worden. Zodra daar meer over bekend is laten we dat weten. We denken ook nog na over een vervolg in de vorm van discussiegroepen op thema’s. Belangstelling om aan te haken? Neem contact op met linda.vandenbrink@ribwalliantie.nl