Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Gemeenten weten te weinig over gebruik persoonsgegevens

07-05-2016
Nederlandse gemeenten weten onvoldoende welke persoonsgegevens van hun burgers zij in het sociaal domein mogen verwerken en welke regels daarvoor gelden. Bovendien informeren gemeenten hun burgers niet goed over het gebruik van hun persoonsgegevens. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 41 gemeenten.
Privacy persgegevens
“Gemeenten werken vaak met heel gevoelige gegevens van hun burgers. Van kwetsbare mensen die op gebieden als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en chronische ziekten afhankelijk zijn van hun gemeente. Om hun vertrouwen te behouden moeten gemeenten een volstrekt helder beeld hebben van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt”, zegt Wilbert Tomesen, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. “Nu loop je het risico dat gegevens worden verwerkt terwijl dat niet mag.”

Niet meer informatie dan nodig
De uitkomst van het AP-onderzoek bevestigt de signalen die GGZ Nederland en de RIBW Alliantie van haar leden ontvangt; gemeenten vragen in veel gevallen onterecht of meer dan nodig gegevens van patiënten aan zorgaanbieders. Toestemming van de burger geeft geen vrijbrief tot ongelimiteerde gegevensverwerking.

Zorgaanbieders moeten bij verzoeken om persoonsgegevens alert zijn, een wettelijke toets doen en bij twijfel de gemeentelijk ambtenaar vragen of de verzochte gegevens echt nodig zijn voor het bereiken van het doel, het uitvoeren van zijn publiekrechtelijke taak. Gezondheidsgegevens worden vervolgens via een veilige weg verstrekt aan een medisch adviseur met geheimhoudingsplicht.

Zowel zorgaanbieder als gemeente hebben de plicht om hierin veilig en proportioneel te werk te gaan en onderling daarover goede afspraken te maken.

Voor meer informatie:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-gemeenten-onzorgvuldig-bij-uitwerking-privacyregels-sociaal-domein