Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Gemeenten aan de slag met regionaal plan beschermd wonen

17-11-2016
De VNG heeft een handleiding ‘Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ gepubliceerd. De handleiding is een hulpmiddel voor gemeenten om invulling te geven aan de implementatie van het advies van de commissie Dannenberg.
Regionaal plan BW en opvangnew
Actiepunt: samenwerking lokale stakeholders
In de handleiding staat dat het plan van aanpak moet gaan over visie, inhoudelijke ontwikkelingen, (de vorm van) regionaal samenwerken en over het verdelen van middelen en risico’s, inclusief de overgangsfase tussen de oude en nieuwe verdeling van het geld. Het regionaal plan van aanpak dient op 31 december 2017 gereed te zijn.

Klik hier voor de handleiding 'Regionaal plan van aanpak beschermd wonen en maatschappelijke opvang’ (pdf)

Het welslagen van de implementatie van het advies van Dannenberg staat of valt met samenwerking. De RIBW Alliantie heeft daarom bij de VNG aangegeven dat bij het uitwerken van de regionale plannen de betrokkenheid van regionale en lokale stakeholders van groot belang is. Dit is in de handreiking als een van de actiepunten geformuleerd.

Geen contact met gemeente? Laat het ons weten!
Een handleiding is echter een vrijblijvend instrument. We raden leden daarom aan om zelf in gesprek te gaan met gemeenten, indien gemeenten het initiatief niet nemen. Mochten gemeenten het contact afhouden, dan horen we het graag: stuur een mail naar linda.vandenbrink@ribwalliantie.nl

Verder hebben we de VNG gewezen op het belang van clientparticipatie en hen attent gemaakt op de aanbevelingen die onze clientenraden hebben gedaan voor de implementatie van het advies van Dannenberg. In de handleiding is een link opgenomen naar deze aanbevelingen.