Actueel

TERUG NAAR OVERZICHT

Financiële stimuleringsregeling regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen

16-03-2017
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het kader van de financiële impuls Bevordering arbeidsparticipatie mensen met psychische aandoeningen – Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen bekendgemaakt op hun website. Wij zijn blij met deze impuls en hopen dat dit verder bijdraagt aan arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Al eerder werd door middel van de zogenaamde regionale werkateliers de samenwerking tussen RIBW’s, ggz instellingen, UWV en gemeenten gestimuleerd.
Jetta_Klijnsma
In december jl. heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer laten weten dat zij deze samenwerking een impuls wil geven en daar in totaal maximaal € 3,5 miljoen voor beschikbaar stelt. Via het kader Stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk&Inkomen is nu verduidelijkt hoe en in welke planning men voor ondersteuning in aanmerking kan komen.

Download hier het Kader voor deze stimuleringsmaatregel (pdf)
Ga naar de website van de overheid voor meer informatie en een aanvraagformulier

Gezamenlijk plan
De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s kunnen samen met RIBW’s, ggz-instellingen en UWV financiële ondersteuning aanvragen door het indienen van een plan, om regionale samenwerking tussen GGZ en de sector Werk&Inkomen op te zetten dan wel door te ontwikkelen en structureel te verankeren. Individuele interventies die de arbeidsparticipatie te goede komen (zoals IPS-trajecten) kunnen onderdeel zijn van het plan, als dat bijdraagt aan deze samenwerking.

Tegemoetkoming
Voor het uitvoeren van een plan dat aan de in het kader  geformuleerde criteria voldoet, kan eenmalig een tegemoetkoming worden verkregen van maximaal 90.000 euro. Het tijdvak voor indiening van een plan loopt van 12 juni tot 24 juni 2017.
Over dit stimuleringsinitiatief organiseert de Programmaraad samen met SZW, GGZ-Nederland en kenniscentrum Phrenos op 12 april a.s. een landelijke informatiebijeenkomst.